רציונל חינוכי

החזון החינוכי שלי עוסק בשילובה של גישה בין-תחומית המממזג בין תחומי יצירה ותחומי דעת שונים. גישה זו מבקשת לאתגר את הגישה המסורתית המקיימת הפרדה בין סדנאות היצירה וכיתות הלימוד העיוניות וכמו כן לערב בין מדיומים ושדות שונים של יצירה. לגישתי, התלמיד/ה היוצר/ת לא חייב/ת להגביל את עצמו/ה לקטגוריה מסוימת של יצירה, אלא להיפך – להיפתח למגוון של שדות, תוך שהוא/היא שואבים השראה ליצירתם מתחומי הדעת העיוניים.

גישה זו מבקשת לבטא את רוח התקופה, בה גבולות דיסציפלינריים מטשטשים ללא הרף והאדם היוצר נדרש לגמישות מחשבתית, עבודת צוות ופתיחות, על מנת להגשים רעיון וחזון. תחום המיצג (פרפורמנס) מהווה פלטפורמה נוחה למפגש בין תחומי יצירה ומחשבה שונים, כאשר חלל בית הספר משמש כמעבדה בה יכולים התלמידים והמורים להתנסות בפעולה, העושה שימוש ברעיונות הנלמדים. פעולה השואבת השראה גם מהמבנה הארכיטקטוני והאינטראקציות החברתיות, ובתורה, מטביעה בהן את חותמה.